Category Comunicació no verbal

Les mans, què diuen de tu?

Alguns l’anomenen l’equació de l’èxit, altres creuen que és l’habilitat d’influir en els altres positivament a través del llenguatge corporal i altres en diuen persuasió. Hi ha una relació directa entre el nostre pensament i les mans, que les converteixen en les eines que millor acompanyen el nostre missatge verbal, reforçant paraules o frases a […]

El llenguatge corporal, una manera d’expresar les emocions

Charles Darwin, ja, al 1872, va començar a investigar sobre les emocions. Amb el llibre  “L’expressió de les emocions en homes i animals”,  ja assenyalava que havia expressions que reflecteixen emocions que són universals. A partir d’aquell moment fins al dia d’avui, multitud de teòrics, psicòlegs, científics han aprofundit en aquest camp. Per allà l’any de 1967, […]